Home renovation ต่อเติมบ้าน ช่างต่อเติมบ้าน การต่อเติมบ้าน


ประเภทของการต่อเติมบ้าน มี 2แบบ คือ
1.ต่อเติมบ้าน แบบอิงกับโครงสร้างเดิมของตัวบ้าน ซึ่งการต่อเติมประเภทนี้เป็นที่นิยมกันมาก เพราะสะดวก ประหยัดเวลาค่าแรง และ ค่าวัสดุต่างๆ แต่ วิธีนี้นั้นข้อเสียคือ อาจทำให้บ้านทรุดซึ่งเป็นปัญหาที่พบบ่อย เพราะ ไม่มีการตรวจสอบโครงสร้างของบ้านก่อนลงมือทำว่าจะรับน้ำหนักส่วนที่ต้องการต่อเติมได้หรือไม่ และ การเลือกวัสดุก็มีส่วนสำคัญคือการต่อเติมบ้านในลักษณะนี้นั้นไม่ควรเลือกวัสดุที่มีน้ำหนักเยอะเพราะจะเป็นการสร้างภาระกับโครงสร้างและฐานรากเดิม เช่น ต่อเติมบ้านด้านหลังเป็นห้องครัว การต่อเติมโรงรถ การต่อเติมห้อง
2.ต่อเติมบ้าน แบบต่อโครงสร้างขึ้นมาใหม่ ซึ่งการต่อเติมในลักษณะนี้จะมีค่าใช้จ่ายสูงกว่าแบบแรก และ ต้องใช้เวลานานกว่า อีกทั้งช่างต่อเติมบ้านต้องมีทีมงานและอุปกรณ์ที่พร้อม เพราะการต่อเติมบ้านในลักษณะนี้นั้นก็จะคล้ายการสร้างใหม่ คือ มีการลงเสาเข็ม ซึ่งเป็นเสาเข็มแบบใช้คนตอก และต้องใช้เวลาการทำงานที่เยอะกว่าแบบแรกเพื่อสร้างฐานราก โดยอาจสร้างชิดกับผนังบ้านเดิมหากเป็นการต่อเติมบ้านในด้านหลัง ด้านข้าง ซึ่งจะใช้ผนังของบ้านเดิมในบางส่วนและมีการลงเข็ม ทำคาน เพิ่มเติมขึ้นมา เพื่อให้ส่วนที่ต่อเติมมีความแข็งแรง และ ไม่สร้างภาระให้ตัวบ้านหรือโครงสร้างเดิม ซึ่งบ้านเดี่ยวส่วนใหญ่จะใช้การต่อเติมบ้านแบบนี้เพราะมีพื้นที่มากกว่าหรือบ้านบางหลังที่คำนึงเรื่องความปลอดภัยเป็นหลักและต้องการต่อเติมก็ใช้วิธีนี้ด้วยเช่นกัน