ต่อเติมบ้าน ช่างต่อเติมบ้าน การต่อเติมบ้าน ต่อเติมบ้านแบบประหยัด ผู้รับเหมาต่อเติมบ้าน

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการต่อเติมบ้าน ในการต่อเติมบ้านนั้น คนส่วนมากมักคิดว่าการต่อเติมบ้านโครงสร้างใหม่โดยฝากติดกับตัวบ้านเดิมเพียงเล็กน้อย ไม่น่าจะมีปัญหาอะไร แต่ในความเป็นจริงแล้ว การออกแบบโครงสร้างของบ้านนั้น หากผู้ออกแบบไม่ได้เผื่อน้ำหนักและโครงสร้างสำหรับการต่อเติม


 ต่อเติมบ้าน

บ้านไว้ เมื่อต่อเติมบ้านไปแล้วอาจพบปัญหา การแตกร้าว รั่วซึม หรือบางครั้งก็ทรุดตัวไปมากจนต้องทุบทิ้ง อีกทั้งยังต้องคำนึงถึงเรื่องข้อกฏหมายในการต่อเติมบ้านอีกด้วย ดังนั้นการออกแบบโครงสร้างในส่วนต่อเติมบ้านที่ถูกต้องนั้นควรคำนึงถึง