ต่อเติมบ้าน

ต่อเติมบ้าน ก็คือการเพิ่มพื้นที่ใช้สอยของบ้านให้มากขึ้นมา แต่ที่จริงๆแล้วต้องเปรียบให้เหมือนกับการปลูกบ้านเล็ก ๆ อีกหลังขึ้นมาข้างบ้านเก่าเลยทีเดียว  ต่อเติมบ้าน ทำไมถึงต้อง ต่อเติมบ้าน เพราะคนส่วนใหญ่ที่รู้จักการต่อเติมบ้านนั้น มักจะเลือกเส้นทางที่จะต่อเติมบ้าน เพราะการต่อเติมบ้านนั้นมีค่าใช้จ่ายที่ถูกกว่ามากกว่าที่จะเลือกการสร้างบ้านแยกขึ้นมาใหม่จากหลังเดิม