ต่อเติมบ้าน ช่างต่อเติมบ้าน การต่อเติมบ้าน Home renovation

การต่อเติมบ้าน(Home renovation) คือการเพิ่มพื้นที่การใช้งานของบ้านด้วยวิธีการใช้แรงงานคนและเครื่องมือช่างต่อเติมบ้านโดยการทำโครงสร้างบ้านขึ้นมาใหม่อาจจะเป็นโครงสร้างเหล็กหรือปูนและไม้แล้วแต่ความต้องการ
ต่อเติมบ้าน (Home renovation) หรือ ดัดแปลงบ้าน หมายถึงการเปลี่ยนแปลงต่อเติม เพิ่ม ลด หรือขยายบ้าน ซึ่งลักษณะขอบเขตแบบ รูป ทรง สัดส่วน น้ำหนัก เนื้อที่ของโครงสร้างบ้านหรือส่วนต่าง ๆ ของบ้านซึ่งได้ก่อสร้างไว้แล้วให้ผิดไปจากเดิม

ต่อเติมบ้าน

 ต่อเติมบ้าน[/caption] รับเหมาต่อเติมบ้านเป็นงานที่ต้องอาศัยช่างเป็นผู้ออกแบบงานต่อเติมให้เหมาะกับพื้นที่ส่วนที่ต่อเติมบ้านมักเป็นพื้นที่คับแคบ และต้องคำนึงถึงสภาพปัจจุบันของบ้านตลอดจนสภาพพื้นที่ส่วนที่จะต้องการ ต่อเติมบ้าน ซึ่งมีข้อจำกัดในการทำงาน การเลือกใช้ระบบของเสาเข็มการขนย้ายวัสดุก่อนสร้างเข้าหน้างานในส่วนต่อเติม

Home renovation ต่อเติมบ้าน ช่างต่อเติมบ้าน การต่อเติมบ้าน


ประเภทของการต่อเติมบ้าน มี 2แบบ คือ
1.ต่อเติมบ้าน แบบอิงกับโครงสร้างเดิมของตัวบ้าน ซึ่งการต่อเติมประเภทนี้เป็นที่นิยมกันมาก เพราะสะดวก ประหยัดเวลาค่าแรง และ ค่าวัสดุต่างๆ แต่ วิธีนี้นั้นข้อเสียคือ อาจทำให้บ้านทรุดซึ่งเป็นปัญหาที่พบบ่อย เพราะ ไม่มีการตรวจสอบโครงสร้างของบ้านก่อนลงมือทำว่าจะรับน้ำหนักส่วนที่ต้องการต่อเติมได้หรือไม่ และ การเลือกวัสดุก็มีส่วนสำคัญคือการต่อเติมบ้านในลักษณะนี้นั้นไม่ควรเลือกวัสดุที่มีน้ำหนักเยอะเพราะจะเป็นการสร้างภาระกับโครงสร้างและฐานรากเดิม เช่น ต่อเติมบ้านด้านหลังเป็นห้องครัว การต่อเติมโรงรถ การต่อเติมห้อง
ต่อเติมบ้าน

2.ต่อเติมบ้าน แบบต่อโครงสร้างขึ้นมาใหม่ ซึ่งการต่อเติมในลักษณะนี้จะมีค่าใช้จ่ายสูงกว่าแบบแรก และ ต้องใช้เวลานานกว่า อีกทั้งช่างต่อเติมบ้านต้องมีทีมงานและอุปกรณ์ที่พร้อม เพราะการต่อเติมบ้านในลักษณะนี้นั้นก็จะคล้ายการสร้างใหม่ คือ มีการลงเสาเข็ม ซึ่งเป็นเสาเข็มแบบใช้คนตอก และต้องใช้เวลาการทำงานที่เยอะกว่าแบบแรกเพื่อสร้างฐานราก โดยอาจสร้างชิดกับผนังบ้านเดิมหากเป็นการต่อเติมบ้านในด้านหลัง ด้านข้าง ซึ่งจะใช้ผนังของบ้านเดิมในบางส่วนและมีการลงเข็ม ทำคาน เพิ่มเติมขึ้นมา เพื่อให้ส่วนที่ต่อเติมมีความแข็งแรง และ ไม่สร้างภาระให้ตัวบ้านหรือโครงสร้างเดิม ซึ่งบ้านเดี่ยวส่วนใหญ่จะใช้การต่อเติมบ้านแบบนี้เพราะมีพื้นที่มากกว่าหรือบ้านบางหลังที่คำนึงเรื่องความปลอดภัยเป็นหลักและต้องการต่อเติมก็ใช้วิธีนี้ด้วยเช่นกัน

การต่อเติมบ้าน Home renovation ต่อเติมบ้าน ช่างต่อเติมบ้าน

วัตถุประสงค์การต่อเติมบ้านต่อเติมหลังบ้าน ทำห้องครัว
กั้นห้องเพิ่มเติมภายในบ้าน
ต่อเติมหน้าบ้าน เพื่อทำที่จอดรถและซักล้าง
ต่อเติมบ้านภายในเป็นห้องน้ำ
ต่อเติมบ้าน
เปลี่ยนแปลงฟังก์ชันการใช้งานภายในบ้านอื่นๆดังนี้
ต่อเติมหลังคาบนดาดฟ้าเพื่อทำที่พักหรือที่ตากผ้าและอื่นๆ
ต่อเติมกันสาดตรงช่องเปิดประตูหน้าต่างเพื่อกันแดดกันฝน

ช่างต่อเติมบ้าน การต่อเติมบ้าน Home renovation ต่อเติมบ้าน

ลักษณะการต่อเติมบ้านที่ดี 1.โครงสร้างงานต่อเติม ต้องแยกจากตัวบ้านเดิม โดยเด็ดขาด เพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับตัวโครงสร้างงานต่อเติม 2. ฐานรากของตัวบ้านในส่วนต่อเติมต้องตอกให้ได้ความลึกให้เท่ากับตัวบ้านเดิม 3. วัสดุที่ใช้งานต่อเติมควรเลือกร้านค้าที่ได้มาตราฐานและน้ำหนักเบา 4.ราคาต่อเติมบ้านที่เหมาะสมระหว่างช่างรับต่อเติมกับเจ้าของบ้าน จะทำให้งานเสร็จง่าย 

ต่อเติมบ้าน

Home renovation ช่างต่อเติมบ้าน การต่อเติมบ้าน ต่อเติมบ้าน

คุณสมบัติเด่นของช่างที่มารับงาน ต่อเติมบ้าน มีแรงงานคนปริมาณที่เหมาะสมพอกับงานต่อเติมบ้านนั้นๆ มีรถรับส่งวัสดุ+คนงาน มีเงินทุนหมุนเวียนในการทำงาน ต้องมีประสบการณ์หรือผลงานและมีฝีมือดี

ต่อเติมบ้าน


TAG: ต่อเติมบ้าน, รับต่อเติมบ้าน