ต่อเติมบ้าน

 ต่อเติมบ้าน ต่อเติมครัวหลังบ้าน เป็นวิธีการแก้ปัญหาเรื่องพื้นที่ภายในบ้านที่ยังไม่สมดุลกับจำนวนสมาชิก หรือส่งผลให้ลักษณะการทำกิจกรรมของสมาชิกแต่ละคนภายในบ้านเกิดปัญหา ไม่มีความสะดวกสบายเท่าที่ควรจะเป็น จึงจำเป็นต้องออกแบบการใช้พื้นที่ในตัวบ้านหรือนอกบ้านให้ลงตัวกับความต้องการของสมาชิกผู้อาศัย ซึ่งต้องติดตามมาด้วยการก่อสร้างบางส่วนที่เพิ่มเติมเข้าไปใหม่ หรือดัดแปลงของเก่าให้รองรับประโยชน์ใช้สอยรูปแบบใหม่ ๆ