ต่อเติมบ้าน

ต่อเติมบ้านเพื่อทำที่จอดรถเป็นสิ่งที่หลายคนสนใจและเลือกทำกันมาก เพราะวิถีชีวิตของคนปัจจุบันต้องอาศัยรถยนต์ราวกับเป็นปัจจัยที่ 5 ดังนั้น หากพื้นที่ด้านหน้ายังว่างอยู่ก็ควรต่อเติมหน้าบ้านนั้นให้เป็นที่จอดรถที่มั่นคงแข็งแรง และรักษารถของคุณให้ปลอดภัยจากทุกสภาพอากาศ โดยมีประเด็นที่จะต้องคำนึงถึงดังนี้

1-การต่อเติมหน้าบ้านด้วยการทำพื้นของที่จอดรถ สามารถทำได้ทั้งประเภทพื้นคอนกรีตที่วางบนดิน กับพื้นคอนกรีตวางบนคาน เพียงแต่ชนิดวางบนดินนั้นต้องอัดหรือบดดินให้แน่นมาก ๆ เสียก่อนที่จะเทคอนกรีตทับลงไป และควรแยกรอยต่อด้วยการใส่โฟมคั่น ส่วนชนิดวางบนคานนั้น สามารถใช้วิธีหล่อคอนกรีตหรือไม่ก็ใช้พื้นสำเร็จรูปแทนได้